Bescherm je oren, ze moeten nog een levenlang mee!

Help ze niet naar de TUUUUUUT

In Juni lanceren de Oost-Vlaamse apothekers een preventie campagne om de patiënten te waarschuwen voor Tinnitus.

Lees hier meer info over tinnitus en wat je kan doen om dit vervelende, soms permanente, probleem te voorkomen.

Tinni-watte?

Tinnitus

We spreken van tinnitus of oorsuizen als u geluiden in het oor of hoofd waarneemt terwijl er geen externe geluidsbron is. Dat kunnen verschillende geluiden zijn zoals fluiten, piepen, brommen, ruisen, kraken en zoemen.

Tinnitus heeft op sommige patiënten een belangrijke psychische impact. Enerzijds weegt het oorsuizen emotioneel zwaar omdat er niet aan te ontsnappen valt. Anderzijds hebben stress en angst een grote invloed op de manier waarop de patiënt tinnitus ervaart.

Tinnitus kan verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden zijn gehoorschade, de ziekte van Ménière, middenoorproblemen, problemen met de bloedvaten, afwijkingen aan het kaakgewricht en problemen met de nekspieren. Vaak wordt er geen medisch aanwijsbare oorzaak gevonden.

10 Top-Tips

1 | Gebruik een grote koptelefoon die over je oren staat. Die zijn minder schadelijk dan in-ear plugs.
2 | Een goede regel voor je iPod of mp3-speler is: maximaal 1 uur op 60 % van het volume.
3 | Zorg ervoor dat je altijd nog iets van het omgevingslawaai hoort als je naar je iPod of mp3-speler luistert.
4 | Moet je op een feestje, concert of festival roepen om jezelf verstaanbaar te maken, dan is het volume te hoog. Draag oorbescherming. Wegwerpoordopjes (“mousekes”) dempen over het algemeen alle geluid dat binnenkomt met gemiddeld 15 decibel. Speciale muziek-oordoppen zijn herbruikbaar en filteren de schadelijke tonen weg terwijl de muziek volledig, maar veilig, doorkomt en gesprekken verstaanbaar blijven.
5 | Gun je oren rust. Houd het na een festival of concert zeker 24u stil.
6 | Las de nodige stille(re) momenten in op een festival.
7 | Draag steeds gehoorbescherming.
8 | Ga je vaak naar concerten of speel je in een band? Laat dan gehoorbescherming op maat maken.
9 | Ga op feestjes, concerten of festivals niet vlakbij de luidsprekers staan.
10 | Laat je oren testen zodra je vermoedt dat er iets mis is.

Foto: Alpine Party Plugs – te krijgen in de apotheek voor slechts 13,95 euro! Ook verkrijgbaar in slaap, vliegtuig, zwembad, werk en kids-versie voor dezelfde prijs.

Oorhaar?

Kleine haartjes/staafjes in je middenoor zorgen ervoor dat je kan horen. Jammerlijk genoeg zijn die haartjes erg gevoelig. Bij teveel lawaai raken ze snel beschadigd. Stel je je oren regelmatig bloot aan teveel lawaai, dan sterven de haartjes af. Per afgestorven haartje hoor je een beetje minder.

Dat je gehoor beschadigd is, kan je gemakkelijk merken. Na een avondje op een feestje, heb je zeker al de fluittoon gemerkt in je oren. Dat is een teken dat de haartjes beschadigd zijn. Als je in een lawaaierige omgeving merkt dat je moeite hebt om  een gesprek tussen verschillende personen duidelijk te volgen, is er sprake van gehoorbeschadiging.

Gehoorbeschadiging gaat niet meer over. Het enige wat je nog kan doen, is zorgen dat het niet erger wordt. Het is dus beter gehoorschade te voorkomen. Zet je oren niet te veel onder druk en gun ze regelmatig rust. Draag oorbescherming op feestjes of festivals en contacteer een specialist als je merkt dat je oren erg achteruit gaan.

Gevolgen van Gehoorschade

Gezondheidsproblemen

Enkele fysieke gevolgen van gehoorschade zijn:  slechthorendheid, oorsuizen of overgevoeligheid aan geluid.

Ook onze algemene gezondheid kan zwaar lijden onder gehoorschade. Zo kan die ook leiden tot een verhoogde hartslag, slaapstoornissen, duizeligheid en concentratieproblemen. Blootstelling aan te luide muziek  kan zelfs een klaplong veroorzaken doordat te luide trillingen ervoor zorgen dat er lucht komt tussen je longen en borstkas.

Persoonlijke problemen: depressie en maatschappelijke isolatie

Mensen met ernstige gehoorproblemen mijden vaak sociale situaties omdat ze gesprekken niet kunnen volgen en verliezen zo soms elk sociaal contact. Dat kan tot eenzaamheid leiden en soms zelfs tot depressies.

Communicatieproblemen met je omgeving

Het gehoor is extreem belangrijk voor menselijke interactie en communicatie. Tijdens een gesprek moet je niet alleen woorden kunnen onderscheiden maar ook intonatie en tempo. Al deze zaken samen vormen de boodschap. Door klanken of toonhoogtes te onderscheiden kunnen we horen of wat ons verteld wordt eerder waarderend is of verwijtend.

Vrienden, familie en collega’s kunnen een steun zijn voor mensen met gehoorproblemen, maar kunnen hun situatie ook negatief beïnvloeden. Ze kunnen het bijvoorbeeld vervelend vinden om alles steeds te moeten herhalen.

Veiligheidsproblemen

Het gehoor speelt ook een cruciale rol om te beseffen wat er rondom je gebeurt. Het geeft je informatie over je omgeving. Zoals een dier zijn oren gebruikt om een roofdier dat buiten zijn gezichtsveld is, op te merken, helpt het gehoor de mens om bijvoorbeeld verkeerssituaties in te schatten. Onze reacties op straat zijn vaak intuïtief aangestuurd omdat we iets speciaals zien of horen. Deze onbewuste reflexen zijn belangrijk voor onze veiligheid.

Verder kunnen we dankzij ons verfijnd gehoor geluiden en klanken onderscheiden. Hierdoor kunnen we onmiddelijk bepalen wat het geluid veroorzaakt heeft en hoe we daarop gepast kunnen reageren.

Een verminderde muziekbeleving

Het klinkt logisch dat mensen die last hebben van oorsuizingen, slechthorendheid of overgevoeligheid aan geluid muziek niet meer horen zoals de artiest het bedoeld heeft. Ze kunnen harde muziek vaak zelfs niet meer beluisteren omdat het pijn aan de oren doet. Maar ook wie slechts in beperkte mate last heeft van deze of andere symptomen als gehoorverlies zal een verminderde muziekbeleving ervaren. In sommige gevallen besef je soms zelfs niet dat het muziekstuk dat jij hoort eigenlijk niet zo hoort te klinken.

Ik heb gehoorschade, wat nu?

Denk je dat je gehoorschade hebt opgelopen? Ga dan langs bij uw audioloog, huisarts of Neus-Keel-Oor-arts.

Acute gehoorschade?

Zoek bij acute symptomen van gehoorverlies, oorsuizen of overgevoeligheid de dag na de blootstelling aan lawaai zo snel mogelijk hulp. De eerste 3 dagen na het trauma zijn cruciaal voor eventueel herstel.

Via medicatie en een speciale behandeling (hyperbare zuurstoftherapie) kan het herstel van de haarcellen gestimuleerd worden, al is hier ook wat geluk mee gemoeid!

Raadpleeg liefst rechtstreeks een neus, keel- en oorarts (NKO-arts). Als je daar niet onmiddellijk terecht kan, ga je best naar de spoedafdeling van een ziekenhuis.

Al langer gehoorschade?

Als je al langer last hebt van gehoorverlies, oorsuizen of overgevoeligheid, vraag dan raad aan je huisarts. Hij kan dan de gepaste doorverwijzing doen. In de meeste hoorcentra kan je terecht voor een gratis gehoortest. Zo krijg je al een idee over de effectieve schade en de mogelijkheden van hoorapparaten. Uiteraard moet je dan nog steeds langsgaan bij de NKO-arts om de oorzaken van het gehoorverlies na te gaan.

Gehoorschade in het binnenoor, zoals bijvoorbeeld onherstelbaar beschadigde trilhaartjes, is definitief. Bij problemen in het middenoor en het uitwendige oor kunnen heelkundige ingrepen soms wel helpen.

Gehoorschade voorkomen is natuurlijk veel beter!

bronnen:

https://www.lne.be/gehoorschade – Help ze niet naar de tuut-actie

https://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/neus-keel-en-oorheelkunde/oren-en-evenwicht/aandoeningen-en-behandelingen/tinnitus/Paginas/default.aspx